Sweet Potato Salmon Cakes

29
Jul

Sweet Potato Salmon Cakes

  • Prepare Time: Approximately 15 Minutes
  • Cook Time: Approximately 6 Minutes
  • Main Ingredients: Salmon, Sweet Potato, Bread Crumbs, Eggs